The winter witch / Paula Brackston.

Brackston, Paula, author.