Tokyo godfathers / [DVD] / kyakuhon Nobumoto Keiko, Kon Satoshi purodys Kobayashi Shin’ichi, Tsuya